Info z turnaja

10. 1. 2024 - Michal Runák

Vitajte v Žiline, v meste na sútoku troch riek

Organizátori MS juniorov si zvolili Žilinu ako dejisko šampionátu najmä pre jej rozmanitosť a kultúrne dedičstvo.

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka. Počtom obyvateľov je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí "perla na Váhu".

Mesto nie je len centrom automobilovej výroby (KIA Motors), ale spolu s regiónom Horné Považie je aj zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. Čoraz viac vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.

HISTÓRIA

Prvá zmienka o území dnešnej Žiliny pochádza z roku 1208 a spomína sa pod názvom "terra de Selinan" (zem Žiliňany). V roku 1321 kráľ Karol I. Róbert z Anjou udelil mestu hospodárske výsady. K veľmi cenným pamiatkam národnej histórie Slovákov patrí listina kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1381 "Privilegium pro Slavis Solnensis". Toto privilégium malo zabezpečiť paritné zastúpenie v mestskej rade pre slovenských mešťanov v Žiline, ktorí vzhľadom na početnú prevahu v meste viedli spory s nemeckou časťou obyvateľstva, aby sa mohli rovnocenne zúčastňovať na mestskej rade. Významným archívnym, právnym a jazykovým dokumentom európskeho významu je aj Žilinská kniha, ktorej počiatky siahajú do roku 1378. Unikátnu knihu historici považujú za mimoriadne cennú písomnú pamiatku, v ktorej sa nachádza najstarší knižný zápis v slovenskom jazyku na území Slovenska. K jej hospodárskemu rozmachu došlo koncom 19. storočia v dôsledku výstavby Košicko-bohumínskej železnice a železničných tratí Žilina - Bratislava a Žilina - Rajec. Mesto sa stalo dôležitým dopravným uzlom a získalo zásadný impulz pre rozvoj priemyslu a rýchly rast počtu obyvateľov. Ďalší rozvoj mesta pokračoval po roku 1990.

PAMIATKY

Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou pamiatkovej rezervácie. Barokový Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola s dvoma vežami a Kláštor kapucínov z polovice 18. storočia sa nachádzajú sa na štvorcovom Mariánskom námestí s typickými arkádami. Stará radnica v rohu námestia prešla viacerými stavebnými úpravami, pričom jej súčasná podoba pochádza z roku 1890. Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám) postavili okolo roku 1400 na mieste, kde v 13. storočí stál hrad. Vedľa stojaca Burianova veža je jednou z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Stojí samostatne a vzhľadom pripomína talianske mestské zvonice (tzv. kampanilly). Interiér veže je sprístupnený pre turistov počas prehliadok organizovaných TIK mesta Žilina.

Kostol sv. Štefana kráľa v miestnej časti Dolné Rudiny je najstaršou zachovanou architektonickou pamiatkou na území Žiliny. Vznik tohto neskororománskeho kostola datujú odborníci do 13. storočia. Mimoriadne cenná je predovšetkým jeho vnútorná výzdoba. Severnému okraju Žiliny dominuje Budatínsky zámok. Od roku 1996 areál prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. V súčasnosti hrad nie je prístupný verejnosti. Pre verejnosť je sprístupnená konferenčná sála a výstavné priestory na nádvorí hradu. Unikátna expozícia drotárstva je premiestnená a sprístupnená verejnosti vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia.

PREHLIADKY MESTA
Prehliadky mesta so sprievodcom celoročne ponúka Turistická informačná kancelária mesta Žilina. S najpríťažlivejšími miestami v centre sa turisti môžu zoznámiť na týchto prehliadkových okruhoch:

 • Historická Žilina - netradičná hodina dejepisu s autorom prvých slovenských dejín mesta Žilina Alexandrom Lombardinim
 • Rozprávkoký okruh mestom pre deti a dospelých - známe historické fakty, ale aj nepotvrdené domnienky a povesti
 • Židovská Žilina - Rozprávanie o histórii židov v Žiline a vplyve na tvár mesta
 • Funkcionalistická Žilina - prehliadková trasa pre fanúšikov architektúry prvej polovice 20. storočia
 • Tajomná nočná prehliadka mesta - pri svetle lampášov ožijú povesti, legendy a tajomné bytosti

Ďalšie články

Archiv článkov
 • Rozhovory
 • 11. 6. 2024 - Pavol Humeník

Tréner českej reprezentácie U18: Chceme hrať posledný zápas šampionátu!

 • Rozhovory
 • 11. 6. 2024 - Pavol Humeník

Český tréner U16: Chceme hrať aktívny i atraktívny hokejbal

 • Rozhovory
 • 10. 6. 2024 - Pavol Humeník

Záujem samotných hráčov rozhodol o účasti na šampionáte v Žiline!